06 Ocak 2022, 21:54 tarihinde eklendi

2022 YILI BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİNE UYGULANACAK KISITLAMA TUTARLARI

  2022 YILI  BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİNE UYGULANACAK KISITLAMA TUTARLARI

 

 

 

Yıl

 

 

Kira Gideri Sınırı (TL)

 

 

KDV & ÖTV Gider Yazma Sınırı (TL)

 

 

Taşıt Gideri Sınırı (%)

 

Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutar Sınırı (TL)-

(KDV & ÖTV Hariç)

Vergilerin Maliyet Bedeline Eklendiği veya Binek Otomobilin İkinci

El Olarak İktisap Edildiği Hallerde Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Maliyet, TL)

2020

5.500,00

140.000,00

70%

160.000,00

300.000,00

2021

6.000,00

150.000,00

70%

170.000,00

320.000,00

2022

8.000,00

200.000,00

70%

230.000,00

430.000,00

Bilindiği üzere yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile GVK madde 40/1., 5. ve 7. Bentleri ile GVK madde 68/4. ve 5. Bentlerinde yapılan değişikle, kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınmasında kanuni sınırlamalar getirilmiştir.

Yayımlanan 317 No’lu GVK Tebliği ile bu kısıtlama tutarları 2022 yılı için aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir:

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 8.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 230.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 430.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

Örnek:1- PKF İstanbul Ltd Şti. 2022 hesap döneminde kiralamış olduğu binek otomobil için aylık KDV hariç 10.000-TL, kiralama bedeli ödemektedir. KDV Tutarı 1.800 TL’dir. Bu durumda 2022 hesap döneminde dikkate alınacak tadadi sınırlar aşağıdaki gibi olacaktır

 

Gider Yazılacak Tutar:

8.000

İndirim Konusu Yapılacak KDV (8.000*0,18):

1.440

KKEG Yazılacak Tutar (10.000 – 8.000):

2.000

İndirim Konusu Yapılamayacak KDV (2.000 * 0,18):

360

Örnek: 2- (X) A.Ş vergisiz satış fiyatı 300.000,00 TL olan bir binek otomobil satın almıştır. Söz konusu araca ait ÖTV’nin %140 ve KDV’nin %18 olduğu varsayımı ile aracın toplam tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Araç Bedeli:

300.000,00

ÖTV: (%140)

420.000,00

KDV: [(300.000,00 + 420.000,00)*0,18]

129.600,00

ÖTV ve KDV Toplamı:

549.600,00

Toplam:

849.600,00

(X) A.Ş’nin ÖTV ve KDV tutarlarını doğrudan gider olarak dikkate almayı tercih etmesi durumunda gider olarak dikkate alınabilecek ÖTV ve KDV tutarı 200.000,00-TL olup; kalan 349.600,00 TL (=549.600,00– 200.000,00) KKEG olarak dikkate alacaktır.

Hakeza söz konusu araç bedelinin 300.000,00-TL’lik kısmının 230.000,00-TL’lik kısmı amortisman yolu ile iktisap edilebilecek olup, 70.000,00-TL için ayrılan amortismanlar kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler

Binek otomobillere ilişkin gider ifadesi sadece bakım onarım giderlerini değil aynı zamanda araçların yakıt, otopark, köprü ve yol geçiş giderleri, kredi faizi, sigorta giderleri dahil olmak üzere araçla ile ilgili tüm giderleri kapsamaktadır.Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır

 

Gider Türü

Harcama Tutarı

KDV

Toplam Harcama

Yakıt

15.000,00

2.700,00

17.700,00

Otopark

1.000,00

180

1.180,00

Köprü Geçiş

2.000,00

360

2.360,00

Sigorta

3.000,00

0

3.000,00

Bakım/Onarım

2.500,00

450

2.950,00

Toplam

23.500,00

3.690,00

27.190,00

.Yukarıda yer verilen tabloya göre mükellefin gider olarak dikkate alabileceği tutar toplam harcamanın %70’i olan 16.450,00 TL (23.500,00*0,70) olacaktır. Kalan 7.050,00 TL’nin ise KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin hesaplanan KDV’den indirilememesi nedeniyle toplam 3.690,00-TL tutarındaki KDV’nin de 2.583,00 TL’si (3.690,00*0,70) indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecek, kalan kısım (1.107,00 TL) ise indirilemeyecek KDV olarak ticari kazancın tespitinde ilave kalem olarak dikkate alınacaktır.

Pfk

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *

YAPILAN YORUMLAR

  1. Merhaba muhasebe

    muhasebe@karagullegrup.com.tr

    • access_time 07 Ocak 2022, 00:36
    • CEVAPLA