12 Ağustos 2023, 23:36 tarihinde eklendi

30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Mevcut Olan Döviz Varlıkları için KKM Hesaplarına Geçen Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Kurumlar Vergisi İstisnası

30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Mevcut Olan Döviz Varlıkları için KKM Hesaplarına Geçen Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Kurumlar Vergisi İstisnası

Kur korumalı mevduat sistemi içerisinde birikimlerini değerlendiren gerçek ve tüzel kişilerin bu hesaplardan elde ettikleri gelirlerine uygulan %0 tevkifat uygulaması, 27/6/2023 tarihli ve 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.


Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14 üncü maddesinde, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, bu hesaplardan elde edilen faiz ve kar payları ile diğer gelirler kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Mezkur maddede 7407 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları için de anılan istisnadan yararlanabileceği düzenlenmiştir. Yine, Cumhurbaşkanına bu istisnayı, 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatabilmesine yönelik yetki verilmiştir.

TCMB’nin yayınlamış olduğu Tebliğ düzenlemeleriyle gerçek ve tüzel kişilerin; hangi tarihler itibarıyla sahip oldukları/bilançolarında yer alan yabancı paralarını kur korumalı hesaplarında değerlendirebilecekleri belirlenmektedir.

Bu Tebliğ düzenlemelerini müteakip, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde yer alan yetki kapsamında, muhtelif Cumhurbaşkanı Kararlarıyla, 30/6/2022, 30/9/2022, 31/12/2022 ve 31/3/2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralarını kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren kurumların da anılan istisnadan faydalanmalarına imkan tanınmıştır.

7/7/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB Tebliğ değişikliği ile tüzel kişilerin 31/12/2022 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarih itibarıyla mevcut döviz varlıklarını da kur korumalı hesaplarda değerlendirebilecekleri açıklamalarına yer verilmiştir.

29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/7/2023 tarihli ve 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; kurumların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına dönüştürmeleri durumunda, bu hesaplardan elde ettikleri gelirlerin kurumlar vergisi istisnasından faydalandırılmasına imkan tanınmıştır.

Uygulamada dikkate alınması gereken konu kurumların üçer aylık dönemler itibarıyla çıkardıkları bilançolarında yer alan yabancı paraların KKM hesaplarına dönüştürülmesi halinde dönüştürülen bu hesaplar ile daha önce açılmış KKM hesaplarından vadesi yenilenmiş olanlardan elde edilen gelirler istisna kapsamındadır.

Bu bağlamda, 31/12/2021, 31/3/2022, 30/6/2022, 30/9/2022, 31/12/2022, 31/3/2023 ve yeni Cumhurbaşkanı kararına göre 30/6/2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar vergisi mükelleflerinin, vadesi yenilenler dahil bu hesaplardan elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Ancak, ara dönemlerde bilançoda yer alan paraların KKM hesaplarına dönüştürülmesi durumunda ise istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır.

Örneğin, 20/6/2023 tarihinde bilançoda yer alan yabancı paranın 21/6/2023 tarihinde KKM hesabına dönüştürülmesi de mümkün olmakla birlikte bu hesaptan elde edilen gelirler için kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması mümkün değildir.

Yine, örneğin, vadesi 30/6/2023 tarihinde dolan KKM hesabının vadesinin yenilenmeyerek kapatılması ve TL tutarın yabancı paraya çevrilerek akabinde 3/7/2023 tarihinde yeniden KKM hesabına dönüştürülmesi durumunda da bu hesaptan elde edilen gelirlere istisna uygulanamayacaktır.

Diğer taraftan, bahse konu bilançolarda yer alan yabancı paraların KKM hesaplarına dönüştürülebilmesi için bankalarda açılan döviz hesaplarında yer alması gerekmekte olup, Kasa hesabında görülen yabancı paraların doğrudan KKM hesaplarına dönüştürülmesi mümkün bulunmamaktadır.

Kamil Özkan 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *