19 Kasım 2021, 00:09 tarihinde eklendi

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU: VERGİ MÜKELLEFLERİ BEŞER GÜNLÜK ARALIKLARLA İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN TEBLİGATLARINI KONTROL ETMELİDİR.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU: VERGİ MÜKELLEFLERİ BEŞER GÜNLÜK ARALIKLARLA İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN TEBLİGATLARINI KONTROL ETMELİDİR.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU: VERGİ MÜKELLEFLERİ BEŞER GÜNLÜK ARALIKLARLA İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN TEBLİGATLARINI KONTROL ETMELİDİR
 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, davacı tarafından, dava konusu harç ve cezaya ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin elektronik ortamda tebliğinin usule aykırı olduğu, tebliğe dair kendilerine SMS veya e-mail yoluyla bilgilendirme yapılmadığı, başka bir konuyu görüşmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı'na gidildiğinde ihbarnameden haberdar olunduğu iddia edildiğinden; söz konusu ihbarnamenin e-tebligat yoluyla usulüne uygun şekilde tebliğ edilip, elektronik ortamda tebliğ yapıldığına dair muhatabın SMS veya e posta aracılığı ile ayrıca bilgilendirilmesi gerekip gerekmediği hususundaki kararında;

Genel Tebliğe ekli "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” formlarının "Bilgilendirme Tercileri” bölümünde yer alan SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilme taleplerine ilişkin seçenekleri işaretleyen mükelleflerin elektronik tebligata ilişkin ayrıca SMS veya e-posta ile bilgilendirileceği yönünde haklı beklentisinin oluşacağı yönünde mahkeme kararları bulunmakta ise de; Vergi Usul Kanunu'nda açık hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağını düzenleyen Tebligat Kanunu'nun 51. maddesi ile Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesine istinaden yayımlanan ve uyuşmazlık konusu dönemde yürürlükte bulunan Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin 10. maddesinde elektronik tebligat adresine yapılan tebligat hakkında bildirilen telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkilemeyeceğinin açıkça düzenlenmiş olması karşısında mükelleflerin haklı beklentisinden söz edilemeyeceği,

Bu nedenle; Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca muhatabın elektronik tebligat sisteminde kayıtlı olan e-tebligat adresine yapılan tebligata ilişkin olarak elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasında ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin yapılan tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar vermiştir.

Söz konusu karar hukuk tekniği anlamında doğru olsa da bireylerin anayasal anlamda hak arama özgürlüğünü zedeleyen ve vergisel uygulamaları iyi idare ilkesinden uzaklaştıran olumsuz sonuçlara yol açacaktır.

Fatih Özdemir
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI TIKLAYINIZ

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *