18 Şubat 2022, 12:58 tarihinde eklendi

En büyük KDV reformu!

En büyük KDV reformu!

En büyük KDV reformu!

Hepimiz bir beklenti içindeyiz. Karmaşık, dağınık, istisna ve muafiyetlere boğulmuş, verimsizleşmiş katma değer vergisi sistemimizin iyileştirilmesine yönelik bir reform paketinin açılmasını bekliyoruz.

Gıda ürünlerindeki vergi indirimi bu paketin öne çekilmiş bir adımı gibi gözüküyor. Bununla, oranların sadeleştirilmesi, sistemin iyileştirilmesinden daha çok yüksek enflasyonun, hayat pahallılığının bir nebze hafifletilmesinin, dar gelirli kesimlerin üzerine yağan zam yağmurunun önünün kesilmesinin amaçladığı anlaşılıyor.

Katma değer vergisi bir tüketim vergisi. Tedarik zincirinin her aşamasında alınmakla beraber nihai yüklenicisi tüketiciler. Sistemin etkin işlemesinin en önemli koşulu mal ve hizmet sunumuna ilişkin zincirin her hangi bir aşamasında KDV’nin işletmeler üzerinde yük olarak ortaya çıkmaması. Oysa bizim KDV sistemimizde iki temel durum buna engel oluyor:

1- Devreden KDV’nin iade edilmemesi;
2- Çok çeşitli nedenlerle KDV indiriminin reddedilmesi.

Özellikle devreden KDV’nin iade edilmemesi işletmeler için nötr olması gereken bu vergiyi, nihai bir yüke dönüştürüyor. Enflasyon nedeniyle sürekli aşınan, değerini yitiren devreden KDV, sadece işletmelere getirdiği bu yük nedeniyle değil, dolaylı olarak yarattığı sorunların çözümü için üretilen formüllerle de sistemi karmaşıklaştırıyor, her geçen gün verginin yönetimini daha fazla zorlaştırıyor.

Tüm çağdaş vergi sistemlerinde olduğu gibi, makul süreler içinde ve basit usüllerle devreden KDV’nin mükelleflere iadesinin sağlanması en büyük reform olacak!

Sadece mükellefler değil devletler de borçlarına sadık olmalılar.

Ahmet Ergün Feridun Güngör

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *