ETİKET ARŞİVİ: bolunme

Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmesi halinde, iş sözleşmesinin devamı için işçinin onayı alınmalı mıdır?

  Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmesi halinde, iş sözleşmesinin devamı için işçinin onayı ...

Kısmi bölünme sebebiyle yapılacak sermaye azaltımında azaltılan tutarlar nasıl belirlenecek?

Yasal düzenleme yapılmadan önce verilmiş olan özelgelerde, kısmi bölünme sebebiyle yapılan sermaye azaltımlarında vergileme yapılmaması ...

Kısmi Bölünme nedeniyle sermaye azaltımında vergilendirme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz aktifinde iki yıldan daha fazla bir süredir bulunan (….) iştirak hisseleri ile şirketiniz ...

Sat-Kirala-Geri Al sözleşmesi kapsamında mülkiyeti tekrar edinilen taşınmazın kısmi bölünme yoluyla devrinde taşınmaza ait özel fon hesabının da devredelip devredilemeyeceği hk.

Şirketinizin aktifinde kayıtlı ofis niteliğindeki taşınmaz için … yılında finansal kiralama şirketi ile sat-kirala-geri al sözleşmesi ...

Kısmi bölünme ile ilgili Maliye'den açıklama bekleniyor!

Kısmi bölünme ile ilgili Maliye'den açıklama bekleniyor! Bölünme sebebiyle sermaye azaltımında vergileme yapılmayacağı konusunun ...

Devir.Kısmı Bölünme

Üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif ...

Taşınmazın İfrazı (Bölünme) Halinde Oluşan Yeni Taşınmazların Satışında Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-e bendine göre kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların ...