ETİKET ARŞİVİ: gayrimenkul

Sat-kirala-geri al işlemi ile finansal kiralama şirketine satılan gayrimenkule 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapılan eklentilerin KV, KDV ve tapu harcı istisnalarına etkisi.

      - Şirketinizin aktifinde bulunan taşınmazı … tarih ve … numaralı sözleşme ile … Finansal Kiralama Anonim ...

Maliyeden yerinde bir hamle; gayrimenkul satışlarında gerçek satış bedeli hamlesi

Gayrimenkuller alınıp satılırken maalesef yerleşmiş bir uygulama olan gayrimenkulün gerçek bedeli yerine genelde daha düşük bir ...

İcra yoluyla edinilen gayrimenkulün iki yıldan fazla süreyle şirket aktifinde bulunduktan sonra satışında Kurumlar vergisi ve KDV istisnası uygulaması hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin yurt içi ve yurt dışı turizm faaliyetleri kapsamında … olarak; ulaşım ...

Holding Şirketinin İştirak Ettiği Başka Şirkete Ait Gayrimenkulleri Aktifine Geçirerek Satması Halinde Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Konusu

Holding yapısına sahip büyük mükelleflerin merak ettikleri konulardan biri de holding şirketinin, iştirak ettiği başka şirkete ait ...

İpotekli Gayrimenkulün Devir İşlemleri

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinize ait … adına ipotekli …İlçesi … ada ….parselde bulunan … nolu ...

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINA İLİŞKİN ÖZELGELER

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINA İLİŞKİN ÖZELGELER Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gayrimenkul sermaye iradının beyanına ilişkin verilen ...

Deprem nedeniyle ağır hasar kaydı olan gayrimenkullere ilişkin verilecek GMSİ beyanında zararın gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.

15/03/2021 tarihli özelge talep formunuz.     İlgide ...

7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de 7338 Sayılı ...

Anlaşmalı boşanma kararı ile tarafına intikal eden gayrimenkulün satışında değer artışı kazancı hesaplanıp hesaplanmayacağı

lgi : 25/06/2020 tarihli ve 103540 gelen evrak sayılı özelge talep ...

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU GEREKLİ MİDİR?

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞINA İLİŞKİN  İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİNDE YMM RAPORU ZORUNLULUĞU Yeminli mali müşavirlerce ...