ETİKET ARŞİVİ: is-sozlesmesi

Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmesi halinde, iş sözleşmesinin devamı için işçinin onayı alınmalı mıdır?

  Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmesi halinde, iş sözleşmesinin devamı için işçinin onayı ...

HAMİLELİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN MÜMKÜN OLUP OLAMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun “eşit davranma ilkesi” başlıklı 5’inci maddesinde, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, ...

İşçiye ödenen ücretin tanık beyanlarıyla ispatı mümkün müdür?

İşçiye ödenen ücretin tanık beyanlarıyla ispatı mümkün müdür? Ücret, işçinin biricik geliri ve emeğinin ...

Emeklilik sonrası aynı işyerinde yeni bir iş sözleşmesi ile çalışmaya devam eden işçiye daha düşük bir ücret ödenebilir mi?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 7438 sayılı Kanunun 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu Kanun kapsamında emekliliğe hak ...

Çalışma Hayatından Soru ve Cevaplar 22

Soru: Anıl Bey merhaba, Soru cevaplarınız için teşekkürler. Belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi çalışan istifa ile işten ayrılmak ...

Çalışma Hayatından Soru ve Cevaplar 21

  Soru: Anıl Bey merhaba, bir işyerinde 6 ay belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyorum. İş arama izni hakkım var mı? (Göksu ...

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi mümkün müdür?

  Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi mümkün müdür? 4857 sayılı İş Kanununda, kıdem tazminatının ödeme ...

Çalışma Hayatından Soru ve Cevaplar 19

Soru: Anıl Bey Merhaba, kısmi süreli çalışan bir kişinin ihbar süresi tam zamanlı çalışan bir kişiyle aynı mıdır? (Ayhan ...

Çalışma Hayatından Soru ve Cevaplar 18

  Soru: Anıl Bey merhaba, bir fabrikada üretim bölümünde çalışmaktayım. Sürekli olarak gece vardiyasında ...

İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde makul süre ne kadar olmalıdır?

  İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde makul süre ne kadar olmalıdır? İşçi veya işveren bakımından haklı fesih ...