ETİKET ARŞİVİ: nakden-veya-mahsuben-iade

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLER TÜRKİYE’DE NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADEYE KONU EDİLEMEZ

Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 34’ üncü maddelerinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan ...