ETİKET ARŞİVİ: satis-kazanci

5/1-C TAM MÜKELLEF ANONİM ŞİRKETLERİN YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Bu istisna türünden yalnızca tam mükellefiyete tabi anonim şirketler yararlanabilir. Bu istisnanın temel şartları ise şöyle;  Her ...

Ek Vergi, Yurt Dışı İstisna Kazançlar ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Ek vergi ya da alıştığımız adıyla deprem vergisi, en azından 2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde istisna ve indirim kalemleri bulunan kurumlar ...

Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası uygulamasında, kazancın/kazanç kısmının başka bir hesaba nakledilmemesi şartı ne anlama geliyor?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle ...

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU GEREKLİ MİDİR?

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞINA İLİŞKİN  İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİNDE YMM RAPORU ZORUNLULUĞU Yeminli mali müşavirlerce ...