ETİKET ARŞİVİ: tax

TAX FREE SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN İHRACAT FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesinde düzenlenen, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına ...

VERGİ HUKUKUNDA MÜKELLEFİYET KAYDININ RE’SEN TERKİNİ VE TEBLİGATA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Çalışmada Vergi Usul Kanunu’nun 160 ve 160/A maddelerinde düzenlenen mükellefiyet kaydının vergi idaresi tarafından terkin edebileceği ...

Ek vergi ve Çifte Vergilendirme Additional Tax and Double Taxation

. Deprem nedeniyle sürpriz ek vergi düzenlemesi birçok yeni tartışmayı da beraberinde getirdi ve daha da getirecek gibi. Yapılan düzenleme ...

Gizleme Suçunun Anayasa’ya Aykırılığı

Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın konusu, Vergi usul Kanunu (“VUK”) m. 359/a-2 bendinde[1] yer alan ...

TEMMUZ AYINDA VERGİDE HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?  

TEMMUZ AYINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?  Kronolojik Sıralama İle Satır Başlıkları    ➢ Gelir ...

VERGİ DE HAZİRAN AYINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

  VERGİ GÜNDEMİ: HAZİRAN AYINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?   Kronolojik Sıralama ile Satır ...

KAÇAKÇILIK SUÇUNDA CEZA İNDİRİMİ/SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİNDE ETKİN PİŞMANLIK

Türkiye Büyük Millet Meclisine, 25.3.2022 gün ve 2/4336 sayı ile verilen, “HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ...

Vergide “tekerrür”

Vergi idaresinin özel usulsüzlük cezalarına tekerrür uygulayıp uygulamayacağı merak konusu. ????7338 sayılı Kanunla tekerrürde (VUK ...

Vergi Yargılamasında Yürütmenin Durdurulması

Makalede, vergi yargılamasında yürütmenin durdurulması müessesesi, idari işlemlere karşı açılacak davalarda ve kanun yolu aşamalarında ...

Mayıs 2022 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Konu : Mayıs 2022 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler Bu bültende; üretim ve ihracatçılar için müjdesini verdiğimiz 1 puan ...