ETİKET ARŞİVİ: tevkifat

TÜRK LİRASI VE DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENEN TEVKİFATLI FATURALARDA İADE FATURASI DÜZENLERKEN KDV TUTARINA DİKKAT! ÖRNEK ÇALIŞMA

TÜRK LİRASI VE DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENEN TEVKİFATLI FATURALARDA İADE FATURASI DÜZENLERKEN KDV TUTARINA DİKKAT! ÖRNEK ...

Prefabrik yapı elemanlarının tesliminde KDV oranı ve tevkifat uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında;   -Şirketinizin, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 6810.91.00.00.00 Gümrük ...

PAYLARI BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİ DIŞINDAKİ ŞİRKETLERİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINDAKİ TEVKİFAT ORANI ARTIRILDI

PAYLARI BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİ DIŞINDAKİ ŞİRKETLERİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINDAKİ TEVKİFAT ORANI ...

Vakıf için düzenlenen faturalarda tevkifat uygulaması

Vakıf için düzenlenen faturalarda tevkifat uygulaması       İlgi       : 21.12.2022 tarih ve 1445382 sayılı ...

Şirketin belirlenmiş alıcılara dahil olma tarihi, alınan gözetim hizmetinin tevkifata dahil olup olmadığı ve ambalaj malzemesi alımında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

lgide kayıtlı özelge talep formunuzda Şirketinizin; - Bakliyat, kuru gıda ve hazır gıda imalatı yaparak söz konusu ürünlerin yurt ...

Malzemeli kaba inşaat işinin taşeron firmaya verilmesinde stopaj ve KDV tevkifatı yükümlülüğü

ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda; inşaat işi ile iştigal ettiğiniz, arsa karşılığı daire veya işyeri teslimi yaptığınız, süresi bir ...

Almanya'da mukim şirketten temin edilen hizmetlere ilişkin ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin "Hizmet Sözleşmesi" kapsamında Almanya'da mukim firmadan ...

2022 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİRKEN İLAVE VERGİ ÖDEMEYİ UNUTMAYIN!

Bilindiği üzere, 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı ...

Kur farkı için düzenlenecek faturada tevkifat oranı

  lgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından demir çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin alım ve satımında ...

Kiralama hizmeti ile ortak alan katılım bedeli, elektrik ve su giderleri yansıtma işleminde KDV Tevkifatı.

     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin … A.Ş. şubesi ve … şubesine işyeri kiralama hizmetinde ...