ETİKET ARŞİVİ: vekaletucreti

Vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, bankanız tarafından takip edilen ve kısmen dahi olsa aleyhinize sonuçlanan davalar için üst ...