ETİKET ARŞİVİ: vergi

VERGİLEMEDE KANUNİLİK İLKESİ

VERGİLEMEDE KANUNİLİK İLKESİ Giriş Vergileme sürecinde uygulanan temel ilkelerden biri olan “Vergilemede Kanunilik İlkesi”, modern ...

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesine Ödenen Huzur Hakkı veya Ücretin Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi

Anonim Şirkette Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Olma İmkanı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 359’uncu maddesinin birinci ...

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerine ilişkin bilgileri ücret karşılığında paylaşmaya hazırlanıyor!

Mevcut bilgi paylaşımı hangi mevzuata dayanılarak yapılıyor? Kamunun bilgi işlem alt yapısında yer alan bilgileri ticari kuruluşlarla paylaşmasının ...

2023 Yılı Sonu Yaklaşırken Vergi Hatırlatmaları

Her zaman olduğu gibi bir yılın daha sonu yaklaşırken 2023 yılı sonuna kadar ya da yeni yılın ilk aylarında yerine getirmeleri gereken rutin dışı bazı ...

Soru ve cevaplarla sıfır oranlı emlak vergisi istisnası

Soru ve cevaplarla sıfır oranlı emlak vergisi istisnası Aşağıda belirtilen koşulları taşıyorsanız ve isterseniz emlak vergisini ...

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkinlik Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Vergi Davası Açmama Şartını Düzenleyen Kanun Hükmü İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 359. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; etkin pişmanlık ...

TEVSİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI VE YENİDEN DEĞERLEME

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı 32/A maddesinde, Sanayi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan ...

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI KAPSAMINDA YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI

1.GİRİŞ Ülkemizde uygulanan Türk Vergi Sistemi’ne göre gelir üzerinden alınan vergilerden olan kurumlar vergisi, 5520 sayılı ...

Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Damga Vergisi İstisnası

Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Damga Vergisi İstisnası   Yatırımlara sağlanan teşvikler, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara ...

2023 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANI VE İHRACAT KAZANÇLARINDA 5 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

Bilindiği üzere, 7456 sayılı Kanunla 5220 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde yapılan değişikliklerle Kurumlar vergisi oranı; - ...