25 Mart 2022, 22:44 tarihinde eklendi

FAZLA MESAİ VE BORDRO

FAZLA MESAİ VE BORDRO

FAZLA MESAİ VE BORDRO

 

 

Bölgemizde 9 yıldan bu yana her geçen gün, büyük iş yoğunluklu fabrikaların açıldığı görülmektedir.

Büyük işletmeleri işletirken kanun ve usulü yerine getirmek ya da getirebilmek çok büyük çaba gerektirmekle birlikte, birazda azim ve iradenin olması ve işverenlerin işi ne kadar önemseyip önemsemedikleri ile ilgili problemler hep yaşanmaktadır.

Özellikle muhasebe ve insan kaynaklarına bakış açısının sözde önemsendiği ancak öze gelince de, sanki ne iş yapılıyor, sabahtan akşama kadar oturulduğu anlayışı nedeni ile bu işi yapmaya aday kişilere başka işlerin yaptırılması veya bu kişilerin neyi ne zaman ve nasıl yapacaklarını iyi bilemediklerinden kısa sürede bocalayıp işi bıraktıklarına da çok şahit olmaktayız.

Aslında hiç kimse hiçbir şeyi tek seferde öğrenemez. Yeter ki hep birlikte, sabır ile işletmelerin idari personellerine ayrı önem verip eğitmeleri kendileri için hayati derecede önemli olduğunu ayrıca not etmek isterim. İşletmelerin idari karo personelini diğerlerinden farklı bir anlayış ile seçip ona göre çalışma sistemlerini kurmalarını sağlamak ileride karşılaşabilecekleri yasal prosedürlerin üstesinden gelme noktasında işlemlerin hızlı çözülmesine vesile olacağı unutulmamalıdır.

Yani idari kadrodaki eğitimli bir iş insanı ile makine başında iş yapan iş insanı arasında hem eğitim hem de güven ve sırların paylaşımı bakımından kişilik ve karakterlerinin nasıl olduğu konusu iyice tahlil edilmelidir.

İşletmelerin büyük çoğunluğu işçileri ile sık sık yaşadıkları problemlerin en başında fazla mesai yapıp yapmadıkları veya fazla mesai ücretinin ödenip ödenmediği ile ilgili tartışmalar gelmektedir. Bu konuda Yargıtay’ın kısa süre önce yayımladığı bir kararın özeti açıklanmıştır.

Ücret ödemelerinin yani bordro ve hesap pusulaların işçiler tarafından imzalanması konusunun ne kadar önemli olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Yargıtay 9. HD. E. 2021/9041, K. 2021/14213, T. 13.10.2021 ilamında bu hususlara şu şekilde yer verilmiştir:

"...Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir.

Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.

Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir.

Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir.

İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda ise işçinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi beklenemeyeceğinden, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının her türlü delil ile ispatı mümkündür..."şeklinde açıklanmıştır.

Bazen ufak bir musibet bile büyük ders çıkarmamıza neden olabilmektedir. İşletmelerin küçük musibetlerden büyük dersler çıkarmaları dileği ile…

Mehmet Cevat KEREM

Mali Müşavir 

cevatkerem@gmail.com

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *