14 Ekim 2023, 09:39 tarihinde eklendi

Hizmet İhracatının KDV’den İstisna Tutulmasının Şartları

 Hizmet İhracatının KDV’den İstisna Tutulmasının Şartları

 


3065 sayılı KDV Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. Bu kanun hükmü kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;
- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
gerekir.

KDV Kanunu ve KDV Uygulama Genel Tebliğindeki düzenlemeler çerçevesinde hizmet ihracatında KDV istisnasının uygulanması ve KDV iadesi istenilmesi halinde analiz edilmesi gereken hususlar ekli word belgesindeki tablodaki gibidir.

hizmet İhracatının KDV’den İstisna Tutulmasının Şartları

3065 sayılı KDV Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. Bu kanun hükmü kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;

 

  • Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

 

  • Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

 

gerekir. KDV Kanunu ve KDV Uygulama Genel Tebliğindeki düzenlemeler çerçevesinde hizmet ihracatında KDV istisnasının uygulanması ve KDV iadesi istenilmesi halinde analiz edilmesi gereken hususlar aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

KDVK ve Tebliğe Göre Şartlar

Analiz Edilmesi Gereken Husus

1-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

 

Fatura yurt dışındaki firma adına düzenlenerek bu koşul sağlanabilir

2-Hizmetten yurtdışında faydalanılması

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır

 

 

Şirketiniz ile yurt dışında bulunan firma ile bir anlaşmada veya işin mahiyeti itibari ile bu koşulun sağlandığı ispat edilebilir.

3-İstisnanın Mevzuata uygun olarak beyanının yapılması

KDV Uygulama Genel Tebliğinin II/A-2.2. maddesindeki açıklamalara uygun olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

4-İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

Hizmet ihracatı ( yukarıdaki şartlar sağlanıyorsa ) faturası KDV’den istisna düzenlenebilir. Ancak bu hizmet ihracatı ile ilgili KDV iadesi talep edilirse faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin TL olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir. Faturada döviz gösterilmiş ise yurt dışından döviz getirilmiş olması gerekir.

 

Ancak hizmet ihracı kapsamında KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmez

 

5-Hizmet ihracından doğan iade

taleplerinde yan sütunda belirtilen belgeler aranır

  • Standart iade talep dilekçesi
  • Hizmet faturası veya listesi
  • Ödeme belgesi (bedelin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.)
  • Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi
  • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

Söz konusu belgelerin hazırlanmasında özellik arz   eden liste yüklenilen KDV listesidir. Bu listeye yazılacak faturaların konusunun hizmet ihracı ile doğrudan ilgili olduğunun ispat edilebilmesi gerekir

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *