KATEGORİ: İŞ HUKUKU

Bayram günü çalıştırılan işçilerle ilgili bilinmesi gereken 10 temel esas nedir

Bayram günü çalıştırılan işçilerle ilgili bilinmesi gereken 10 temel esas nedir? Ulusal bayram ve genel tatiller, 2429 sayılı Ulusal ...

İş Kanunu’na göre, işçi yıllık iz­nini dilediği zaman kullanabilir mi?

  İş Kanunu’na göre, işçi yıllık iz­nini dilediği zaman kullanabilir mi? İşçi her hizmet yılına karşılık, hak ...

Aynı gruba bağlı şirketlerde çalışanın kıdem tazminatına esas süresi birleştirilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin kıdem tazminatına esas en az bir yıllık çalışması aynı işverene ait işyeri veya ...

Evde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı yapan kimse İş Ka­nunu kapsamında mıdır?

Evde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı yapan kimse İş Ka­nunu kapsamında mıdır? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4 üncü maddesinin ...

Genel tatil gününün hafta tatiline rastlaması halinde hangi ücret ödenir?

Genel tatil gününün hafta tatiline rastlaması halinde han­gi ücret öde­nir?   Uygulamada gerek cezaların yetersiz kalması ...

İş güvenliğinden doğan sorumluluk sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilebilir mi?

  İşverenin işçiye ve yakınlarına karşı sorumluluğunun ya­nısıra Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı da sorumluluğu bulunmaktadır. ...

İşçinin kendi kusurlu hareketi sonucu ölmesi halinde, mirasçıları kıdem tazminatı talep edebilir mi?

  İşçinin kendi kusurlu hareketi sonucu ölmesi halinde, mirasçıları kıdem tazminatı talep edebilir mi? İşçinin ...

İşverenin hukuka aykırı emrini yerine getiren işçinin sorumluluğu var mıdır?

Türk hukukunda verilen emrin yerine getirilmesi yetkili amir veya merci tarafından görevi gereği verilen emrin ast tarafından yerine getirilmesini ifade ...

Ara dinlenmesinde işçinin fiilen çalışmadığı ancak makine başında bekletildiği süre iş süresinden sayılır mı?

Ara dinlenmesinde işçinin fiilen çalışmadığı ancak makine başında bekletildiği süre iş süresinden sayılır mı? İş süresinin ...

Bayram günü çalıştırılan işçilerle ilgili önemli 10 temel kural nedir?

Bayram günü çalıştırılan işçilerle ilgili önemli 10 temel kural nedir?     Ulusal bayram ve genel tatiller, 2429 ...