KATEGORİ: ÖZELGELER

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti Ne Zaman Alınabilir?

1) Yıllık İzin Nedir? Yıllık ücretli izin, çalışanların yıl boyunca yaptıkları çalışmalara karşılık fiziksel ve psikolojik olarak ...

İş ortaklığı tarafından yapılan işin bütünüyle diğer ortağa devri halinde vergilendirme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … olarak … yıllara sari nitelikteki "… Yapım İşi Sözleşmesi" işine … ...

Şirket ortağının Ar-Ge teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 4691 sayılı Kanun kapsamında fiili çalışma sonucu firma ortağına ödenen ücretin ...

Şubeden gelen Ar-Ge harcamalarının merkez kayıtlarında izlenmesi ve muhasebeleştirilmesi hk.

    İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi ...

Bankaya ödenen komisyonların bayilere ve müşterilere yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bilgisayar çevre bilimleri toptan ticaret faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, vadeli olarak yapılan satışlara ...

Elektrik Üretimi Lisans Harçlarında Muhasebe Kayıtları

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, elektrik üretimi faaliyetiyle iştigal eden şirketinizin elektrik satışlarının ...

Prefabrik yapı elemanlarının tesliminde KDV oranı ve tevkifat uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında;   -Şirketinizin, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 6810.91.00.00.00 Gümrük ...

Kayıt altına alınmayan faturalarında yer alan mallara ait tutarların sonraki yılda kayıt ederek maliyet unsuru olarak dikkate alınması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, "…Ltd. Şti." tarafından firmanıza kesilen … tarihli ve … numaralı faturanın sehven ...

Kıst Dönem KDV Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle yüzde 5 Vergi İndiriminden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı Hk

İlgi : İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … tarihinde nev'i değişikliği ile anonim şirkete dönüştüğü, ...

İlişkili Kişilerden Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Dolayısıyla Vade Farklarının Örtülü Sermaye Kapsamında Kazanç Tespitinde Dikkate Alınıp Alınmayacağı HK.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, grup firmalarınız arasında mal veya hizmet alım-satım işlemi gerçekleştiği, alım satım işlemleri ...