26 Temmuz 2022, 11:26 tarihinde eklendi

Vergi ve Cezalarda Uzlaşma Komisyonu Limitleri

Vergi ve Cezalarda Uzlaşma Komisyonu Limitleri

23 Temmuz 2022 tarih 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 539 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları belirlenmiştir.


 

Sirkülerimizde; uzlaşma ile ilgili özellikli durumlar belirtilerek, vergi ve cezalarda uzlaşma komisyonu limitleri tablo olarak hazırlanmıştır.

 

 Uzlaşma İle İlgili Bilinmesi Gereken Hususlar:

 

 • İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları uzlaşma kapsamındadır.

 

 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan 213 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesindeki 5.000 Türk liralık (1/1/2022'den itibaren 6.800 Türk lirası) tutarın mezkur Kanunun 414 üncü maddesi gereğince artırılmış bulunduğu tutar dikkate alınacaktır. (Yeniden değerleme oranında artırılır)

 

 • Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddede sayılan hallerde (kaçakçılık) oluşan vergi ziyaı cezaları uzlaşma kapsamı dışındadır.

 

 • Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenir.

 

 • Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla tarhiyatın yapıldığı durumlarda yetkili komisyon en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek vergi miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

 

 • Aynı yıl veya muhtelif yıllar için hem vergi tarhiyatının yapıldığı hem usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesildiği durumlarda uzlaşma görüşmesinin yapılacağı komisyon tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer vergi/ceza ihbarnamelerinin de en yüksek vergi miktarını (tarhiyatı) içeren vergi/ceza ihbarnamesi için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

 

 • Vergi tarh edilmeksizin aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi durumunda, yetkili komisyon en yüksek ceza miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek ceza miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

 

 • Yukarıdaki şekilde kesilen vergi ziyaı cezalarının birden fazla olması halinde ise yetki, cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenerek uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerle birlikte yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecektir.

 

 • Aynı yıl veya muhtelif yıllar için hem vergi tarhiyatının yapıldığı hem usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesildiği durumlarda uzlaşma görüşmesinin yapılacağı komisyon tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer vergi/ceza ihbarnamelerinin de en yüksek vergi miktarını (tarhiyatı) içeren vergi/ceza ihbarnamesi için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

 

 • 23 Temmuz 2022 tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında belirlenen yeni litimler uygulanacaktır.

 

 • Ancak uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükelleflerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

 

 

Ek: Vergi Ve Cezalarda Uzlaşma Komisyonu Limitleri Tablosu

 

 

Saygılarımızla

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

 

 VERGİ VE CEZALARDA UZLAŞMA KOMİSYONU LİMİTLERİ

 

 

 

MAL MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE KURULAN UZLAŞMA KOMİSYONLARINDA YETKİ SINIRI

 

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı

Vergi Miktarına Göre Yetki Sınırı (TL)

Usulsüzlük Ve Ö.Usulsüzlük Cezası Miktarına Göre

Yetki Sınırı (TL)

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB)

15.000

20.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin VDB

12.500

17.000

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ VDB

 

10.000

 

15.000

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak VDB

 

7.500

 

10.000

Defterdarlıklar

7.500

10.000

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KURULAN UZLAŞMA KOMİSYONLARINDA YETKİ SINIRI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

70.000

70.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB)

60.000

50.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin VDB

50.000

40.000

Aydın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ VDB

 

40.000

 

35.000

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak VDB

 

30.000

 

30.000

Defterdarlıklar

30.000

30.000

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI VE DEFTERDARLIKLAR BÜNYESİNDE KURULAN UZLAŞMA KOMİSYONLARINDA YETKİ SINIRI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

3.500.000

800.000

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

1.500.000

700.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB)

1.250.000

600.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin VDB

1.000.000

500.000

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ VDB

 

750.000

 

400.000

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak VDB

 

500.000

 

300.000

Defterdarlıklar

100.000

150.000

VERGİ DAİRELERİ KOORDİNASYON UZLAŞMA KOMİSYONU İLE MERKEZİ UZLAŞMA KOMİSYONUNLARININ YETKİSİ

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

15.000.000

15.000.000

Merkezi Uzlaşma Komisyonu

15.000.000 Üzeri

15.000.000 Üzeri

* Yetkiye, belirlenen miktarlar dahildir.

**Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi (usulsüzlük ve ö.usulsüzlükte ceza) miktarına göre belirlenecektir.

 

***BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ***

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *